U tijeku je projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda:
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom, i sklopljen:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.2.2.04.0004., „Život u mom domu“ između Posredničkog tijela 1 razine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, i Posredničkog tijela 2 razine Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije s jedne strane i korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda Centra za rehabilitaciju Zagreb s druge strane.

Ukupan trošak bespovratnih sredstava: 11.391.833,63 kn.

 

Kratak opis projekta:
Osobe s intelektualnim teškoćama (IT) dugo su bile segregirane od društva, isključene iz zajednice i institucionalizirane kako bi im se zadovoljile „posebne potrebe“ u duhu medicinskog modela i modela deficita. Praćenjem nedostataka i neuspjeha takvih modela, razvija se koncept integracije, a nakon toga i razvoj socijalnog modela 90-ih u kojem se na osobe sa teškoćama gleda kroz njihove sposobnosti, potencijale i interese. Zamjena institucionalne skrbi organiziranim stanovanjem, uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu, poticanje stvaranja radnih navika, trajnih međuljudskih odnosa i prirodnog kruga podrške odgovor su na neke  od osnovnih životnih potreba kao što su potreba za ljubavlju, pripadanjem, poštovanjem i samopoštovanjem. Realizacija usluge organiziranog stanovanja (uz radne aktivnosti) zahtjeva značajne resurse, međutim, ako te usluge ne postoje za osobe s IT koje su voljne živjeti samostalno uz potrebnu podršku, uskraćuju im se njihova temeljna ljudska prava.
Izostanak rada s djecom s teškoćama u razvoju (TUR) u njihovoj ranoj dobi pokazao se kao ključni problem koji posljedično dovodi do otežanog smanjena negativnog utjecaja teškoće na život djeteta, kao i povećanja mogućnosti isključenja iz zajednice, odnosno institucionalizacije. Za uklanjanje ili smanjenje ovog problema, djeci s teškoćama u razvoju (TUR) i njihovim obiteljima potrebna je individualizirana podrška koja se ostvaruje uslugom rane intervencije.
Razvojem usluge organiziranog stanovanja za osobe s IT i rane intervencije za djecu s TUR i njihove obitelji predloženi projekt je u skladu s prvim specifičnim ciljem poziva. Relevantne aktivnosti sadržane su u okviru prvog i drugog elementa projekta.
Centar za rehabilitaciju Zagreb (CRZ) ima iskustva s pružanjem usluge organiziranog stanovanja i rane intervencije. Iskustvo je pokazalo da je potrebno stalno jačanje kapaciteta stručnjaka kako bi se korisnicima omogućila adekvatna usluga u skladu s individualnim potrebama korisnika. U okviru ovog projekta, jačaju se kapaciteti stručnjaka CRZ u područjima povezanim s uslugama koje su predmet ovog projekta, te je projekt time usklađen i s drugim specifičnim ciljem poziva. Relevantne aktivnosti sadržane su u okviru trećeg elementa projekta.

Prva ciljna skupina projekta su osobe s invaliditetom. Inovativna socijalna usluga organiziranog stanovanja pružit će se za 110 osoba s IT – 90 postojećih i 20 novih korisnika ove usluge. Usluga rane intervencije pružit će se za 45 djece s TUR.
Druga ciljna skupina projekta su obitelji djece s TUR. Mobilni tim za ranu intervenciju koji će se oformiti u okviru projekta davati će podršku obiteljima djece s TUR, te će tako 45 obitelji djece koje su obuhvaćene projektnim aktivnostima primiti ovu uslugu.
Konačno, treća ciljna skupina projekta su stručnjaci CRZ koji provode usluge organiziranog stanovanja i rane intervencije. 41 stručnjak se educira za organizirano stanovanje (20 prije potpisa ugovora i 21 tijekom provedbe), dok  će 23 stručnjaka biti educirano u temama vezanim uz ranu intervenciju od kojih će 5 sudjelovati i u studijskom putovanju.
Bez omogućavanja stručnih i kvalitetnih usluga organiziranog stanovanja i rane intervencije, osobe s IT i djeca s TUR suočeni su sa ograničenošću ili potpunim nedostatkom pristupa zajednici. Cilj projekta je stoga definiran kao „Olakšati pristup život u zajednici odraslim sobama s intelektualnim teškoćama i djeci s teškoćama u razvoju u Gradu Zagrebu“.

Ispunjenjem projektnog cilja CRZ doprinosi procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (svrha projekta) čime se potvrđuje i usklađenost projekta s OPĆIM CILJEM POZIVA. Projekt istovremeno doprinosi ostvarenju ciljeva u čitavom nizu EU, nacionalnih i regionalnih strateških dokumenta u području socijalnog uključivanja koji su prikazani u Individualnim planu CRZ.

Cilj projekta: Olakšati pristup život u zajednici odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i djeci s teškoćama u razvoju u Gradu Zagrebu.

Rezultati projekta:

  1. Proširena i poboljšana usluga organiziranog stanovanja
  2. Proširena i poboljšana usluga rane intervencije
  3. Ojačani kapaciteti stručnjaka

Ukupna vrijednost projekta: 11.391.833,63 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 11.391.833,63HRK
Razdoblje provedbe projekta: 16. travnja 2019. do 16. travnja 2022.

Život u mom domu

Život u mom domu

www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o projektu:
Centar za rehabilitaciju Zagreb
Orlovac 2, 10 000 Zagreb
Tel./Fax: 01/ 4673-255
e-mail: crz.orlovac@gmail.com

Za više informacija o EU fondovima:

www.esf.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr