Postavke
Veličina fonta:
+
-
Kontrast:
+
-
Izgled:
+
-

Dislocirana jedinica Organizirano stanovanje

Korisnici

U Dislociranoj jedinici organiziranog stanovanja pružaju se socijalne usluge odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i osobama s intelektualnim teškoćama uz dodatna oštećenja (mentalna, tjelesna, osjetilna i druga oštećenja zdravlja.)

 

Djelatnost

Djelatnost Dislocirane jedinice organiziranog stanovanja ostvaruje se pružanjem slijedećih socijalnih usluga i to:
1. usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
2. usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku
3. usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku
4. usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku

DEFINICIJA

 • Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe (Zakon o socijalnoj skrbi NN 157/13).
 • Usluga organiziranog stanovanja Centra za rehabilitaciju je namijenjena svim osobama s intelektualnim teškoćama kojima je potrebna podrška da bi ostvarile svoje pravo na život u zajednici.
 • Aktivna podrška pruža se u skladu s realnim potrebama u svakodnevnim aktivnostima u stanu, uključivanju u lokalnu zajednicu i korištenju resursa, samoodređenju, širenju krugova podrške, korištenju novčanih resursa,…

Dislocirana jedinica Organizirano stanovanje

MISIJA, VIZIJA, CILJ

Zamjena dosadašnje institucionalne skrbi organiziranim stanovanjem, uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu, poticanje stvaranja trajnih međuljudskih odnosa i prirodnog kruga podrške odgovor su na neke od osnovnih životnih potreba kao što su potreba za ljubavlju i pripadanjem i potreba za poštovanjem i samopoštovanjem. Na taj način razvijaju samoodređenje, osobnu autonomiju i stil života, uz potrebnu podršku sudjeluju u aktivnostima svakodnevnog života te doprinose cjelokupnoj zajednici.

Dislocirana jedinica Organizirano stanovanje

Život u zajednici i socijalna uključenost razvijaju svijest i spoznaje o osobama s intelektualnim teškoćama i njihovim mogućnostima i potrebama, podižu razinu tolerancije te omogućuju stjecanje pozitivnih iskustva i uklanjanje predrasuda u društvu.

OSOBNO USMJERENO PLANIRANJE

Osobno usmjereno planiranje je proces u čijem fokusu je osoba s kojom se radi planiranje radi. Uz podršku važnih ljudi iz života otkrivaju se odgovori na pitanja; tko je ta osobe, što joj je važno, kako izgleda željena budućnost te osobe, njene jake strane te kakva joj podrške treba da bi se približila željenoj budućnosti. Osobno usmjereno planiranje rezultira akcijskim planom s realnim ciljevima čije ostvarenje približava osobu njenom snu. Sudionici u akcijskom planu su osoba i njen krug podrške, a plan se dalje kontinuirano nadograđuje slušanjem, učenjem i novom ciljevima.
Alati koje koristimo:

 • MAPA
 • PUT
 • ELP

Dislocirana jedinica Organizirano stanovanje

KRUGOVI PODRŠKE

Važni su za razvoj i održavanje odnosa i veza

 • Krug

– intimnosti (najbliže osobe)

– prijateljstva (osobe na koje se može računati)

– participacije (isti interesi)

– ekonomske razmjene (plaćene osobe)

Dislocirana jedinica Organizirano stanovanje

USTROJSTVO

Dislocirana jedinica Organizirano stanovanje

RESURSI I UKLJUČENOST U ZAJEDNICU

 • Korištenje resursa zajednice (frizer, pediker, dućani i shopping centri, kino, kazalište, tržnica, crkva, javni prijevoz, utakmice, koncerti, urbane manifestacije,….)
 • Sport u zajednici –  tenis, stolni tenis, Combat centar Zagreb i JJK Shinsei, Pikado klub Sopot
 • Suradnja sa zajednicom – knjižnice Augusta Cesarca i Prečko, župe Sloboština i Travno, osnovna škola Josipa Zorića – Dugo Selo, azil Dumovec

Dislocirana jedinica Organizirano stanovanje

 

SAMOZASTUPANJE

Mogućnost osobe da govori i djeluje u svoje ime

Samozastupanje uzročno-posljedično djeluje sa vještinama:
– komuniciranja
– učenja, izbora i donošenja odluka,
– informiranja (poznavanje svojih prava, preuzimanja odgovornosti, traženja pomoći)

 • Grupe za samozastupanje na Podružnicama Sloboština 2, Orlovac i Paunovac
 • Udruga za samozastupanje

 

SURADNIČKE USTANOVE

 • Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
 • MSPM
 • Grad Zagreb
 • Udruga za promicanje inkluzije
 • Studijski centar socijalnog rada
 • Zdravstveno veleučilište
 • Volonterski centar Zagreb
 • Centri za socijalnu skrb

 

PROJEKTI  i MEĐUNARODNA SURADNJA

 • Centar za rehabilitaciju Zagreb sunositelj je projekta Deinstitucionalizacija i transformacija Centra za rehabilitaciju Stančić i Centra za rehabilitaciju Zagreb, a nositelj je Ministarstvo socijalne politike i mladih.
 • Partnerstvo s Volonterskim centrom na projektu  u sklopu Europske volonterske službe financirano od strane Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU).

CRZ – Dislocirana jedinica Organizirano stanovanje aplicirala je na  projekt iz ESF Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3 s projektom „Život u zajednici i socijalna uključenost osoba s intelektualnim teškoćama“ u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

ZERO PROJECT – Essl Foundation

Članstvo u ECCL – European Coalition for Community Living

Izbornik - Dislocirana jedinica Organizirano stanovanje