Postavke
Veličina fonta:
+
-
Kontrast:
+
-
Izgled:
+
-

Ustroj Centra za rehabilitaciju Zagreb

S obzirom na svoju primarnu misiju, Centar za rehabilitaciju Zagreb ustanova je u djelatnosti Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi

Rad Centra organiziran je u sjedištu Orlovac, četiri produžnice (Sloboština I, Sloboština II, Paunovac, Ilica) te u dislociranoj jedinici koja se sastoji od više objekata na širem području grada Zagreba.

Sadržaji i oblici rada u radionicama slični su kao u podružnicama Ilica i Orlovac.

Otvaranje radionica


Nakon otvaranja prve radionice za radnu i socijalnu rehabilitaciju (Podružnica ILICA) uočili smo potrebu otvaranja radionica u različitim djelovima grada (istok, zapad, sjever, jug), što bliže mjestu stanovanja korisnika radionice

god. radionica
1999. radionice: SUSEDGRAD, DUBRAVA, ČRNOMEREC, CENTAR
2000. novi objekt radionice: SUSEDGRAD, DUBRAVA, CENTAR
2005. radionice: SUSEDGRAD, DUBRAVA
2012. radionice: CENTAR, SESVETSKI KRALJEVEC

Otvaranje nove kuće “Sloboština II”


S obzirom na svoju primarnu misiju, Centar za rehabilitaciju Zagreb ustanova je u djelatnosti Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi

Rad Centra organiziran je u sjedištu Orlovac, četiri produžnice (Sloboština I, Sloboština II, Paunovac, Ilica) te u dislociranoj jedinici koja se sastoji od više objekata na širem području grada Zagreba.

Sadržaji i oblici rada u radionicama slični su kao u podružnicama Ilica i Orlovac.

S obzirom na svoju primarnu misiju, Centar za rehabilitaciju Zagreb ustanova je u djelatnosti Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi

Rad Centra organiziran je u sjedištu Orlovac, četiri produžnice (Sloboština I, Sloboština II, Paunovac, Ilica) te u dislociranoj jedinici koja se sastoji od više objekata na širem području grada Zagreba.

Sadržaji i oblici rada u radionicama slični su kao u podružnicama Ilica i Orlovac.

S poštovanjem,

Ravnateljica CRZ-A
Vesna Muraja, prof.