S ciljem neprestanog unaprjeđivanja kvalitete odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi te kvalitete života osoba s intelektuanim teškoćama, Centar za rehabilitaciju Zagreb sudjeluje u više domaćih i međunarodnih projektata i programa, bilo kao njihov nositelj ili kao aktivni partner.

Projekti i programi

Partner u projektu

Partner u projektu

Partner u projektu

Partner u projektu

Partner u projektu

Nositelj projekta

Partner u projektu

Nositelj projekta

U tijeku je provođenje projekta