Postavke
Veličina fonta:
+
-
Kontrast:
+
-
Izgled:
+
-

Dislocirana jedinica Ilica

Korisnici

U Dislociranoj jedinici Ilica pružaju se socijalne usluge odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i osobama s intelektualnim teškoćama uz dodatna oštećenja (mentalna, tjelesna, osjetilna i druga oštećenja zdravlja).

Djelatnost

Djelatnost Dislocirane jedinice Ilica ostvaruje se pružanjem slijedećih socijalnih usluga i to:

1. usluga poludnevnog boravka
2. usluga cjelodnevnog boravka
3. usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

U planiranju i radu primjenjuje se osobno usmjereni pristup u kojem je osoba s intelektualnim teškoćama aktivan sudionik, a pružena podrška prilagođava se u skladu s potrebama i željama osobe.

Usluge se pružaju kroz slijedeće programe i programske aktivnosti:

 • Radne aktivnosti i radna okupacija
 • Radne aktivnosti uz podršku u lokalnoj zajednici
 • Glazboterapija
 • Likovne terapija
 • Kineziterapija
 • Psihološka podrška
 • Radna terapija
 • Socijalni rad
 • Samozastupanje
 • Savjetodavni rad
 • Kulturne i sportsko-rekreacijske aktivnosti
 • Organizirano provođenje slobodnog vremena
 • Prehrana
 • Priprema korisnika za samostalno življenje ili organizirano stanovanje
 • Prevencija institucionalizacije
 • Suradnja s lokalnom zajednicom

Misija

Pružanje sveobuhvatne podrške odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama za kvalitetan život u lokalnoj zajednici i ostvarivanje njihovih prava u skladu s konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Vizija

Razvoj djelatnosti kroz različite oblike podrške i izvaninstitucijalnih modela skrbi kroz suradnju s lokalnom zajednicom i partnerski odnos između korisnika, obitelji, skrbnika i pružatelja usluga s ciljem osposobljavanja i održivog zapošljavanja uz podršku.

Usluge pružamo u područnim radionicama u lokalnoj zajednici:

Izbornik - Dislocirana jedinica Ilica