Postavke
Veličina fonta:
+
-
Kontrast:
+
-
Izgled:
+
-

Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Centar za rehabilitaciju Zagreb uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Centru za rehabilitaciju Zagreb.

Pisani zahtjev podnosi se:

  • putem pošte na adresu:  
    Centar za rehabilitaciju Zagreb
    Orlovac 2, 10000 Zagreb
  • putem telefaxa na broj:  01/6640-167
  • putem elektroničke pošte na adresu:  info@crzagreb.hr
  • putem web-obrasca na internetu.

Službenik za zaštitu osobnih podataka u Centru za rehabilitaciju Zagreb je Denis Paić, dipl. soc./cro.

Sve upite možete slati na e-mail: info@crzagreb.hr ili mob 091 1640 174 radnim danom u vremenu od 07:00 – 14:30.

Usmeni zahtjev zaprima službenik za informiranje Centra za rehabilitaciju Zagreb na broj telefona 01/4673 256.

Za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji mjerodavan je službenik za informiranje Denis Paić, dipl. soc./cro.

Korisniku kome je omogućen pristup informaciji naplaćuje se naknada sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade.

 

Etičko povjerenstvo Centra za rehabilitaciju Zagreb utvrđuje kršenje odredbi Etičkog kodeksa Centra.

Postupak se pokreće na inicijativu Povjerenstva ili na inicijativu stručnih i drugih radnika, korisnika, roditelja odnosno skrbnika i osoba koje smatraju da su prekršene odredbe Kodeksa.

Prijave se dostavljaju pisanim putem na adresu:

Centar za rehabilitaciju Zagreb,

Orlovac 2, 10000 Zagreb

s naznakom “Za Etičko povjerenstvo – ne otvarati”

ili putem elektroničke pošte na adresu:  etickopovjerenstvo-czrzg@socskrb.hr

Dokumenti

Obrasci

Izvješća