Auto skica

Korisnici CR Zagreb osposobljeni za rad na poljoprivrednim gospodarstvima i vrtlarskim poslovima TRAŽE POSAO!

 

Education and training of young people with intelectual disabilities to work on a farm

This project has been financed with support from the European Union’s PROGRESS Programme VP/2010/005. Budget line 04-04-01-01 Projects contributing to exchange of good practices

Auto skica

Projekt  EU:
„Farma-Osposobljavanje osoba s intelektualnim poteškoćama za rad na Poljoprivrednim gospodarstvima“

Projekt je raspisala i financira ga Europska komisija u sklopu programa za zapošljavanje i socijalnu solidarnost PROGRES.
Ciljna grupa: mlade osobe sa lakim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama i dodatnim smetnjama, koji žele pridobiti dodatna znanja i vještine na području rada na poljoprivrednom imanju, što bi im omogućilo lakše zapošljavanje.
Ciljevi projekta:

 • obrazovanje i osposobljavanje mladih osoba za rad na ekološkim poljoprivrednim imanjima;
 • razvijanje socijalnih vještina i povećanje komunikacijskih sposobnosti;
 • bolja kvaliteta života i veće samopouzdanje;
 • pomoć mladim osobama kod obrazovanja i uključivanja na područje zapošljavanja;
 • aktiviranje i praćenje procesa učenja cijekom cijelog života;
 • razmjena dobre prakse između partnera koji sudjeluju u projektu;
 • širenje dobre prakse unutar i izvan države.

 

Nosilac  projekta: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, SIovenija
Partneri:
 1.  Centar za rehabilitaciju Zagreb, Hrvatska
2.  Centar za rehabilitaciju Stančić, Hrvatska
3.  Van der Valle Interimanagement&Consultatie b. v., Nizozemska
4.  Bewust in Bedrijf – coaching en supervisie, Nizozemska
5.  Gesellschaft  für Arbeit und Bildung der Chance B GmbH, Austrija
6.  Dom za decu i lica ometena u razvoju “Dr. Nikola Šumenković”, Stamnica; Srbija
Projekt je raspisala i financira ga Europska komisija u sklopu programa za zapošljavanje i socijalnu solidarnost PROGRES.
Ciljna grupa: mlade osobe sa lakim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama i dodatnim smetnjama, koji žele pridobiti dodatna znanja i vještine na području rada na poljoprivrednom imanju, što bi im omogućilo lakše zapošljavanje.
Ciljevi projekta:

 • obrazovanje i osposobljavanje mladih osoba za rad na ekološkim poljoprivrednim imanjima;
 • razvijanje socijalnih vještina i povećanje komunikacijskih sposobnosti;
 • bolja kvaliteta života i veće samopouzdanje;
 • pomoć mladim osobama  kod obrazovanja i uključivanja na područje zapošljavanja;
 • aktiviranje i praćenje procesa učenja tijekom cijelog života;
 • razmjena dobre prakse između partnera koji sudjeluju u projektu;
 • širenje dobre prakse unutar i izvan države.

Centar za rehabilitaciju Zagreb kao partner sudjeluje u projektu Europske Unije „Farma“.
Iz naše firme sudjeluje 7 djelatnika i 7 korisnika.
Ciljevi projekta je  osposobiti prvih 7 korisnika za rad na poljoprivrednom gospodarstvu.
Korisnici su osposobljavani kroz Nastavni plan koji je osmišljen u timu stručnjaka CZR Zagreb, a koji je predložen od strane CUDV Draga,  Slovenija. Timovi stručnjaka iz gore navedenih firmi i organizacija radili su na ovom projektu. Tijekom godine dana projekta radili smo na vrtovima, voćnjacima, učili, putovali, razmjenjivali iskustva. Imali smo 3 studijska putovanja u Sloveniju, Austriju i Srbiju, zajedno korisnici i voditelji.
Nastavni plan, Kurikulum ima svoj teoretski i praktični dio koji je koncipiran prema zamisli naših djelatnika uključenih u projekt. Nastavni plan obuhvaća oko 50 sati teoretske nastave i 96  sati praktične nastave. U prilogu Kurikulum na hrvatskom i engleskom.
Centar za rehabilitaciju Zagreb nudi tržištu rada naše korisnike, prvu generaciju polaznika ovog projekta, mlade ljude osposobljene za rad na farmama, za vrtlarske poslove samostalno ili uz asistenciju.
Korisnici su sposobni obavljati različite vrtlarske, voćarske i ostale slične pomoćne poslove, kao djelatnici za povremeno ili stalno zapošljavanje.
Potencijalnim poslodavcima preporučamo naše korisnike za probni rad od 4 sata dnevno.

Osoba za kontakt: Joško Slade, dr.vet.med.

tel: 091 568 2450

Kurikulum (HR).doc

Kurikulum (EN).doc

Slike našeg rada na farmi