“Ulaganje u budućnost”

Nositelj projekta: “Centar za rehabilitaciju Zagreb”

Partneri u projektu: “Volonterski centar Zagreb”, “Crveni križ Zagreb”

Ugovorno tijelo: “Hrvatski zavod za zapošljavanje”

 

Centar za pružanje podrške pri zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama Centar za pružanje podrške pri zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama Centar za pružanje podrške pri zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama Centar za pružanje podrške pri zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama

  • Glavni cilj projekta je doprinos socijalnoj uključenosti dugotrajno nezaposlenih osoba sa intelektualnim teškoćama kroz njihovo zapošljavanje na otvorenom tržištu rada.
  • Kroz zapošljavanje na otvorenom tržištu rada predrasude o osobama sa intelektualnim teškoćama se najlakše uklanjaju, te im se istovremeno pružaju mnoge prilike za socijalizaciju, osobno dokazivanje te osamostaljivanje.
  • Specifični cilj je postizanje veće zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba sa intelektualnim teškoćama kroz sustav podržano zapošljavanje.
  • Kroz podržano zapošljavanje osobe sa intelektualnim teškoćama dobiti će individualiziranu i izravnu pomoć u pronalaženju i zadržavanju kvalitetnih i plaćenih poslova na otvorenom tržištu rada.

Ukupna vrijednost projekta: 124.633,60 € – 950.331,20 Kn
Dio financiran od strane Europske unije: 103.593,60 € – 789.901,20 Kn
Razdoblje provedbe 26.3. 2013. – 25.6.2014.

 

Događanja vezana uz projekt

Bilteni, letci, prezentacije

Priručnik za radne asistente

 

Centar za pružanje podrške pri zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama Centar za pružanje podrške pri zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama Centar za pružanje podrške pri zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama

 

Kontakt za više informacija:

Sanja Savić, Project manager
091 282 8221
crzprojekt@gmail.com

 

Sadržaj ove WEB stranice isključiva je odgovornost Centra za rehabilitaciju Zagreb.