Nositelj projekta: Centar za rehabilitaciju Zagreb

Partner u projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zagreb

Život u zajednici i socijalna uključenost osoba s intelektualnim teškoćama Život u zajednici i socijalna uključenost osoba s intelektualnim teškoćama

Trajanje projekta: srpanj 2015.-rujan 2016.

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

 

OPĆI CILJ:
Unaprjeđenje socijalne uključenosti i mogućnosti zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama kroz održavanje i daljnji razvoj učinkovitih usluga

 

SPECIFIČNI CILJEVI:

1. Održavanje i širenje usluge organiziranog stanovanja za dvadeset osoba s intelektualnim teškoćama
2. Deinstitucionalizacija dvadeset osoba s intelektualnim teškoćama, korisnika usluge smještaja Centra za rehabilitaciju Zagreb
3. Povećanje mogućnosti za zapošljavanje

 

CILJNA SKUPINA:

 • Stanari u organiziranom stanovanju, osobe s intelektualnim teškoćama
 • Korisnici usluge smještaja Centra za rehabilitaciju Zagreb, osobe s intelektualnim teškoćama

 

DIONICI PROJEKTA:

 • Asistenti, zastupnici i voditelji
 • Obitelji/skrbnici osoba s IT
 • Socijalna zajednica

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • Priprema i prelazak osoba s intelektualnim teškoćama u stanove
 • Priprema i neposredan rad asistenata u organiziranom stanovanju
 • Suradnja s obiteljima/skrbnicima
 • Priprema osoba s intelektualnim teškoćama za zapošljavanje

 

OČEKIVANI REZULTATI:

 • Daljnji razvoj usluge organiziranog stanovanja i osnivanje novih stambenih zajednica za osobe s intelektualnim teškoćama na području Grada Zagreba
 • Osviještenost obitelji/skrbnika osoba s IT i lokalne zajednice o mogućnostima i pravima osoba s intelektualnim teškoćama
 • Povećana razina samostalnosti, samoodređenja, vještina i kompetencija ciljne skupine

Bespovratna sredstva Europske Unije: 1.433.619,90 kn

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

OVAJ PROJEKT FINANCIRA EUROPSKA UNIJA
Pristupanjem  u članstvo Europske unije, Republici Hrvatskoj su na raspolaganju  Europski fondovi, zamišljeni kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu  pojedine politike Europske unije u zemljama članicama.
Programski dokumenti za korištenje sredstava iz navedenih fondova, a koje usvaja Europska komisija nakon provedenih konzultacija s državom članicom, jesu Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO) i operativni programi.
NSRO je krovni strateški i programski dokument kojim se utvrđuju prioriteti korištenja sredstava iz strukturnih instrumenata.
Operativni programi su programski dokumenti kojima se prema pojedinim sektorskim područjima određuju mjere ključne za ostvarivanje utvrđenih prioriteta te način njihove provedbe. Za financijsko razdoblje 2007.-2013. RH je izradila četiri operativna programa (OP PrometOP Zaštita okolišaOP Regionalna konkurentnost i OP Razvoj ljudskih potencijala) u kojima se prema pojedinim sektorskim područjima određuju mjere ključne za ostvarivanje utvrđenih prioriteta te način njihove provedbe.
Strateški cilj Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala je unaprjeđenje učinkovitosti radne snage, razvoj ljudskog kapitala i jačanje socijalne uključenosti.
Prioriteti Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala su;

1.Poticanje pristupa održivom zapošljavanju  i prilagodljivost  radne snage

2. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju

3. Jačanje ljudskog kapitala u obrazovanju  te istraživanju i razvoju

4. Tehnička pomoć

5. Jačanje uloge civilnog društva u svrhu boljeg upravljanja

 

Život u zajednici i socijalna uključenost osoba s intelektualnim teškoćama Život u zajednici i socijalna uključenost osoba s intelektualnim teškoćama Život u zajednici i socijalna uključenost osoba s intelektualnim teškoćama

KONTAKTI:

Centar za rehabilitaciju Zagreb,
Zagreb, Orlovac 2
Tel. 01 4673 256
Fax: 01 4673 255

Dislocirana jedinica organiziranog stanovanja,
Zagreb, Ciginovačka 25
Ured: Nikole Andrića 3
10000 ZAGREB
Tel. 01 6640 166; 091/5342-051
e-mail: organizirano.stanovanje.crz@gmail.com

 

Posredničko tijelo razine 1
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Savska cesta 66
10000 Zagreb
web: http://www.mspm.hr/

Posredničko tijelo razine 2
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
Petračićeva 4/3
10000 Zagreb
web: http://www.hzz.hr/dfc/

Više informacija o EU fondovima na internetskoj stranici Ministarstva
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr