Postavke
Veličina fonta:
+
-
Kontrast:
+
-
Izgled:
+
-

Ime projekta:

TRANSFORMACIJA I DEINSTITUCIONALIZACIJA CENTRA ZA REHABILITACIJU ZAGREB

Vremenski okvir:   

TRAVANJ 2013 – TRAVANJ 2016. godine

Područje djelovanja:   

INTELEKTUALNE TEŠKOĆE

Projektni prijedlog:   

ORGANIZACIJSKE INFORMACIJE

 

Projektni prijedlog je izradilo Ministarstvo socijalne politike i mladih (MSPM), Uprava za odrasle osobe i osobe s invaliditetom, Sektor za osobe s invaliditetom koji obavlja slijedeće poslove:

 • Politika razvoja socijalne skrbi
 • Izrada nacrta Prijedloga zakona, strategija, nacionalnih programa, operativnih i drugih planova
 • Izrada nacrta podzakonskih propisa
 • Prati propise i praksu druih zemalja
 • Koordinira provedbom Nacionalne politike osoba s invaliditetom
 • Provodi Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol uz Konvenciju
 • Provodi mjere drugih nacionalnih dokumenata
 • Provodi i prati projekte EU iz područja socijalne skrbi
 • Koordinira procesom transformacija ustanova socijalne skrbi i procesom deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom
 • Utvrđuje  mrežu domova socijalne skrbi
 • Prati primjenu Standarda kvalitete
 • Provodi ostale akrivnosti iz područja usluga socijalne skrbi

 

Temeljni dokumenti procesa:

 • Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol (30.03.2007.god. RH potpisala)
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (01.06.2007.god. RH)
 • Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom (2007.-2015.god.) donesena 05.06.2007. godine temeljem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Akcijskog plana Vijeće Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom u Europi, 2006.-2015. god.
 • Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u RH (10. mjesec 2010. godine). To je strateški dokument namijenjen intenziviranju reformskih procesa transformacije i deinstitucionalizacije i temelj je za planiranje mreže domova i djelatnosti socijalne skrbi
 • Ustav Republike Hrvatske

 

Svrha projekta:

 • Intenzivna deinstitucionalizacija Centra za rehabilitaciju Zagreb koja otvara mogućnost osobama s intelektualnim teškoćama ostvarivanja temeljnog ljudskog prava na život u zajednici. Tijekom razdoblja od četiri godine 2012.-2016. Centar bi se transformirao u pružatelja usluga u zajednici, a osigurao bi i dugotrajnu skrb za korisnike kojima je ovaj oblik skrbi potreban.

 

Važnost projekta:

 • Prihvaćanje novih paradigmi i inovacija u radu
 • Promjena stavova pojedinaca, obitelji, skrbnika i članova društva prema osobama s intelektualnim teškoćama
 • Podizanje kvalitete usluga, te uvođenje alternativnih oblika skrbi u zajednici
 • Dostupnost, sveobuhvatnost i održivost usluga predviđenih projektnim aktivnostima

 

Jake strane Centra za rehabilitaciju  Zagreb kao dionika u projektu:

 • U nadležnosti  je MSPM
 • Ima osigurana financijska sredstva za provedbu projekta i održivost (projekt 2012., Ugovor o suradnji između CZR i MSPM 2012.godine.) nakon donatorskog sufinanciranja
 • Donatorska sredstva osiguralo Otvoreno društvo
 • Ugledna ustanova, primjer dobre prakse – ima visok broj stručnjaka (245 zaposlenika od čega 100 zaposlenika VSS)
 • Dosadašnje iskustvo u izvaninstitucionalnim uslugama odraslim osobama i djeci (650 korisnika od čega 130 na smještaju, dok su ostaliu lokalnoj zajenici gdje im se pruža usluga)
 • Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu deinstitucionalizacije usluga u suradnji s Oxford Policy Management Konzorcijem kroz program EU za Hrvatsku IPA Komponente IV – razvoj ljudskih potencijala.

Komponenta I: osnaživanje kapaciteta stručnjaka pri socijalnom planiranju i promicanje alternativnih oblika skrbi unutar zajednice.
Komponenta II: osnaživanje kapaciteta stručnjaka pri procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova.

 • Dugogodišnja suradnja s nevladinim sektorom (suosnivači Udruge za promicanje inkluzije, počeci deinstitucionalizacije i specijalizirane obitelji udomitelja, 1997. godina)
 • Provedeni Standardi kvalitete (usklađenost)
 • Raznovrsnost postojećih usluga

 

Očekivani rezultati projekta:

 • Transformacija u pružatelja usluga u zajednici (Grad Zagreb i Zagrebačka županija)
 • Usklađenost sa strategijom i socijalnom politikom MSPM-a
 • Približavanje standardima dobre prakse pružatelja usluge podrške EU
 • Korisnici žive u lokalnoj zajednici i uključeni su u njene aktivnosti
 • Poboljšana je kvaliteta života korisnika, zadovoljavanje individualnih potreba – individualni pristup
 • Dom za dugotrajnu njegu i skrb (prostor Sloboštine 2 – 42 korisnika)
 • Unaprijeđenost stručnosti pružatelja usluga
 • Praćenje i unapređivanje provedbe Standarda kvalitete za pružatelje usluga u zajednici za osobe s intelektualnim teškoćama
 • Metodologija procesa transformacije Centra za rehabilitaciju Zagreb moći će se replicirati na druge ustanove u RH i regiji

 

Osoblje zaduženo za provedbu projekta:

 • Koordinacija i evaluacija – Služba za skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima MSPM-a
 • Policy Management Konzorcij
 • Udruga za promicanje inkluzije (tehnička podrška, edukacija)
 • Središnja stručna služba Centra za rehabilitaciju – zaposlenici Centra

 

Centar za rehabilitaciju Zagreb

 • Osnovan je 1947. godine
 • Nadležnost – Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • Organizacija rada – sjedište Orlovac 2, Zagreb
 • Podružnice: Sloboština, Paunovac, Ilica, Sloboština 2, Dislocirana jedinica

 

Lokacije – vlasništvo:

 • Orlovac – unajmljen prostor, Grad Zagreb, plaća se najam
 • Paunovac – privatno vlasništvo, dano na upotrebu CRZ
 • Sloboština – vlasništvo MSPM RH
 • Sloboština 2 – vlasništvo MSPM RH
 • Dislocirana jedinica Ilica 83 – dana na korištenje, plaća se najam
 • Dislocirana jedinica – unajmljeni prostori Crvenog križa Grada Zagreba i drugih najmodavaca, plaća se najam

 

Implementacija projekta:

 • Upravljanje i koordinacija – središnja stručna služba Centra za rehabilitaciju Zagreb

 

Krajnji ishod:

 • Dom za dugotrajnu skrb
 • Centar za pružanje usluga u zajednici

 

Središnja stručna služba:

 • Predstojnici i voditelji lokacija i dislociranih jedinica
 • Socijalni radnik
 • Psiholog
 • Zdravstveni voditelj

 

Partner u provedbi projekta:

 • Udruga za promicanje inkluzije, dugogodišnji partner MSPM, pruža stručnu i tehničku podršku u provedbi procesa (edukacija zaposlenika, pružanje tehničke podrške u pripremi korisnika za izlazak iz institucije i samozastupanje)
 • Dugogodišnja suradnja Udruge za promicanje inkluzije s Centrom za rehabiitaciju Zagreb (1997.), izmiještanje velikog broja korisnika Centra za rehabilitaciju Zagreb u lokalnu zajednicu, prva iskustva ovog procesa pojedini stručnjaci Centra Zagreb stekli su u Udruzi za promicanje inkluzije
 • Primjer dobre prakse života korisnika u lokalnoj zajednici
 • Udruga je financirana i od Ministarstva socijalne politike i mladih

 

Služba podrške – služba organiziranog stanovanja – 45 korisnika (formacija)

 • 1 voditelj
 • 3 zastupnika
 • 1 medicinska sestra
 • 11 viših asistenata
 • 33 asistenata

 

Održivost projekta (financijska i organizacijska)

 • Osigurana financijska sredstva za zaposlenike (MSPM)
 • Osigurana financijska sredstva za korisnike (MSPM)
 • Osigurana financijska sredstva za preuzimanje troškova nakon razdoblja financiranja od 24 mjeseca od Instituta Otvoreno društvo (MSPM)

 

Napomene:

 • Razdoblje procesa 2013. – 2016. godine
 • Predviđen broj korisnika za dugotrajnu skrb na Sloboštini 2 – 42 korisnika – temeljem procjene Stručnog tima Centra i utemeljeno na dokazima
 • Predviđen broj korisnika za program stanovanja uz podršku – oko 120
 • Predviđen broj djece za deinstitucionalizaciju – 5

 

Troškovi najma i režija za jednu stambenu jedinicu za razdoblje 24 mjeseca :

 • Najam stana i režije – 1000$ mjesečno – Institut Otvoreno društvo
 • Opremanje i prilagodba stana – jednokratni iznos 2000$ – Institut Otvoreno društvo
 • Hrana, odjeća, obuća, higijenske potrepštine i ostalo- 1400 kn po korisniku – mjesečno MSPM
 • Plaće zaposlenika –  mjesečno MSPM

 

Stranice priredile članice Radne skupine pri Ministarstvu socijalne politike i mladih Blaženka Filić – Vulin, Ružica Stipčić i Ada Filipaj.