Postavke
Veličina fonta:
+
-
Kontrast:
+
-
Izgled:
+
-

(travanj 2013.- kolovoz 2013.)

Evaluacija procesa za pojedina vremenska razdoblja

Cilj   – SENZIBILIZACIJA I EDUKACIJA UPRAVLJAČKOG TIMA, ZAPOSLENIKA, SINDIKATA, STRUČNIH TIMOVA, RADNIKA CENTRA

 • Osnivanje Radnih skupina i Središnje stručne službe
 • Sastanci ministrice i članova MSPM-a s predstavnicima roditelja, sindikata, korisnika, upravnog vijeća.
 • Sastanci članova Radne skupine s radnicima po službama i podružnicama.
 • Edukacija ( UPI  i  COO VALIDUS) 1 voditelj, 10 viših asistenata, 34 asistenta, 7 stručnjaka za osobno usmjereno planiranje, obilazak stanova, vježbe, trening-UPI, COO VALIDUS.
 • Potpisivanje sporazuma o suradnji ( MSPM – CR Zagreb)

 

Ažuriranje podataka

 • Master plan 2010. godine
 • Definiranje zaposlenika ( promijena strukture)
 • Procjena korisnika ( s obzirom na stvarne potrebe, zdravstveni i socijalni indikatori)
 • Procjena korisnika za izlazak u Prvu službu organiziranog stanovanja

 

Priprema korisnika

 • Individualni i grupni razgovori
 • Usvajanje vještina i kompetencija kroz programe
 • Samozastupanje ( prava, odluke, stavovi )
 • Osobna bilježnica- moj život
 • Osobno usmjereno planiranje
 • Stručni timovi – stručnjaci, korisnici , roditelji
 • Inicijalni intervju – osobni podaci, krugovi podrške, potrebe
 • Obilazak stanova- UPI –  primjer dobre prakse

 

Priprema roditelja/ skrbnika

 • Anketiranje
 • Sastanci ( male i velike grupe )
 • Sastanak s članovima timova i predstavnicima po podružnicama
 • Sastanci s predstavnicima UPI-a i predsjednicom
 • Višekratni razgovori s roditeljima u otporu
 • Obilazak po stanovima UPI
 • Stručni timovi – obavijest o planiranom procesu

 

Vremensko razdoblje:

 •  studeni 2012. – lipanj 2013. godine

 

Prelazak korisnika u stanove – pripremna faza

 • Suglasnost roditelja
 • Poslan popis korisnika MSPM i Centrima socijalne  skrbi
 • Dokumentrianje pripreme ( UPI Podprojekt  veljača 2013.- sječanj 2016.)

 

Pronalaženje stanova

 • Oglašavanje i pronalaženje stanova
 • Sklapanje i ovjeravanje ugovora s vlasnicima
 • Plaćanje najmova, troškova režija,
 • Opremanje stanova
 • Korištenje projektnih financijskih sredstava ( Institut otvoreno društvo )
 • Na raspolaganje dobivena kuća i dva stana ( AUDIO – MSPM )

 

Dodatna edukacija

 • za voditelja i zastupnike ( raspolaganje financijama, organizacija službe )
 • planiranje dinamike izlazaka korisnika ( UPI, CO VALIDUS )
 • Tehnički prijem (MSPM zahtjev )
 • Higijenski minimum ( zahtjev ZZJZ)
 • Adrese korisnika ( obavijest Centrima socijalne skrbi )

 

Vremensko razdoblje veljača 2013. – lipanj 2013.

Izlazak korisnika u stanove

 • Dokumentiranje procesa ( UPI)
 • Obilazak stanova
 • Procijena rizika i sigurnosti ( stučnjak zaštite na radu)
 • Procijena rizika za svakog korisnika
 • Priprema propisane dokumentacije u zajednici ( osoblje )
 • Prilagodba stanova sukladno potrebama korisnika ( kada, madrac, krevet, pomagala )
 • Poštivanje želje korisnika za izborom podrške i sustanarstva
 • Poštivanje standarda o broju korisnika u stanu ( do 5 max. ), tehničkih standarda podrške ( 3 do 4 pružatelja usluge )
 • Osigurana 24:00h podrška u adaptacijskom periodu ( 3 mjeseca ), te po procijeni stručnog tima i potrebi i duže
 • Smanjivanje mogućih rizika ( pisane upute, mogućnost stalnog kontakta, telefonskog umrežavanja osoba, demonstriranje primjene lijekova i prve pomoći, osnaživanje osoblja, komunikacijske vještine)
 • Fleksibilno radno vrijeme osoblja

 

Izlazni rezultati – prijelaz korisnika u zajednicu

Korisnici:
Paunovac   – ukupno  30 korisnika
Sloboština 2  – ukupno  10 korisnika
Sloboština   – ukupno 5 korisnika ( djeca )
Ukupno :              45 korisnika do 15.09.2013.

Podrška:
1 voditelj ( vss)
3 zastupnika ( vss)
10 viših asistenata (SSS, BACC.)
28 asistenata (SSS, NKV)                              
Ukupno :             42 zaposlenika-24:00h podrška

Stanovi     
1 stan- trosoban ( tri korisnika )
2 stana – trosobna ( osam korisnika )
7 stanova – četverosobna ( 34 korisnika )
Ukupno :             10 stanova –  45 korisnika

 

Svi stanovi se nalaze u Zagrebu, u naseljima – Maksimir, Jarun, Vrbani, Vrapče, Sveta Klara, U trine, Sloboština.
Najam stanova – cca 2.700,00 kuna ( s režijama cca. 3.400,00 kuna ) – Institut otvoreno društvo
Mjesečni budžet po korisniku – 1.400,00 kuna – MSPM

 

Vremensko razdoblje lipanj 2013. – kolovoz 2013.

 

Specifični ciljevi:

 • Definiranje organizacijskih okvira za postojeće lokacije

 

Aktivnosti
1. Analiza institucionalnog i izvaninstitucionalnog organizacijskog okvira za lokacije- Paunovac, dislocirnau jedinicu Ilica 223, dislociranu jedinicu organizirano stanovanje, Sloboština.
2. Analiza ključnih dokumenata.
– Projektni akcijski plan
– Financijsko izvješće 15.09.2013. za Otvoreno društvo
– Statut Centra (izmjene i dopune)
– Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta (aneksi ugovora o radu)
– Sjednice Upravnog vijeća Centra
– Sjednice Stručnog vijeća Centra
– Otvoreni roditeljski sastanci

 • Definiranje organizacijskog ustroja

 

Aktivnosti

 • Analiza organizacijskog ustroja
 • Analiza normativnih okvira u odnosu na pružatelje usluga
 • Analiza razine podrške u odnosu na potrebe korisnika ( dugotrajna skrb, organizirano stanovanje , uključivanje u radionice )
 • Priprema dionika procesa transformacije za lokaciju Orlovac i Drugu službu organiziranog stanovanja

 

Aktivnosti

 • Priprema korisnika Podružnice Orlovac, priprema roditelja / skrbnika, edukacija dijela stručne službe podrške ( 1 voditelj, 10 viših asistenata, 3 zastupnika)
 • Prijedlog  za ukupno 10 korisnika Podružnice Orlovac za dugotrajnu skrb na Sloboštini 2
 • Roditeljski sastanci

 

Rezultati promjena na razini Centra za rehabilitaciju Zagreb

Opći rezultati

 • MSPM odobrava promijenu Statuta Centra.
 • Osniva se odjel za zapošljavanje ( Lokacija- Paunovac )
 • Donosi se odluka o osnivanju Dislociranje jedinice organizitanog stanovanja kao i njena organizacijska struktura.
 • Upravno vijeće Centra donosi odluku o promjeni djelatnosti – podružnice Paunovac i Sloboština kojom se ukida smještaj u institucionalnom obliku.

 

Specifični rezultati

Lokacija Panovac

 • Od 01.09. 2013. godine pruža usluge psihosocijalne rehabilitacije, radne rehabilitacije, aktivnog zapošljavanja na otvorenom tržištu rada ( 46 korisnika Centra i 10 osoba s HZZ-a )
 • Prenamjena kuhinje – cattering za dio radionica – 150 obroka
 • Restrukturiranje radnih mjesta sukladno potrebama drugih lokacija
 • 45 korisnika iz radionica prešlo je u odjel za zapošljavanje na Lokaciju Paunovac
 • Stvoreni su uvijeti za uključivanje sadašnjih i budućih korisnika organiziranog stanovanja u radionice lokalnim zajednicama

Lokacija Sloboština

 • Prijelaz ukupno 5 djece u Stambenu zajednicu
 • Integrirani sati nastave s redovnim učenicima Osnovne škole Otok- projekt
 • Novi rehabilitacijski programi
 • Senzorička integracija
 • Glazboterapija , terapija plesom
 • Savjetovalište za roditelje
 • Haloterapija, komplementarne terapije  – projekt
 • Hortiterapija – Agronomski fakultet- projekt
 • „Festival prijateljstva“
 • Replikacija programa stručne pomoći u obitelji  (patronaža)  – projekt

Lokacija Dislocirana jednica organizirano stanovanje

Priprema korisnika za uključivanje u radionice Centra

 • Priprema uvjeta (obilazak , procjena, dogovor s voditeljima i zastupnicima)
 • Organiziranje podrške ( pratnja, prijevoz )
 • Osobno usmjereno planiranje korisnika (organiziranje, krugovi podrške, facilitiranje, dokumentiranje)
 • Uključivanje u život lokalne zajednice
 • Planiranje budućih aktivnosti
 • Proširivanje krugova podrške (volonteri, studenti)

Uključivanje korisnika u radne aktivnosti i osnovno školsko obrazovanje
Osigurana podrška

 • Korištenje javnog prijevoza uz pratnju asistenta – ukupno 35 korisnika
 • Prijevoz korisnika u organizaciji Centra za rehabilitaciju Zagreb – ukupno 8 korisnika
 • Samostalni odlazak korisnika – ukupno 2 korisnika

Uključivanje korisnika u radne aktivnosti

 • Radionica Paunovac – ukupno 12 korisnika
 • Radionica Jarun – ukupno 7 korisnika
 • Radionica Stenjevec – ukupno 2 korisnika
 • Radionica Sloboština 2 – ukupno 4 korisnika

Uključivanje korisnika u osnovno školovanje po posebnom planu i programu za učenike s većim teškoćama u razvoju

 • Sloboština – ukupno  5 korisnika
 • Paunovac – ukupno 2 korisnika

Uključivanje korisnika u život lokalne zajednice

 • Kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima – briga o sebi, poslovi u kučanstvu, slobodno vrijeme, usvajanje novih znanja i vještina, izleti, izlasci, kontakti s obiteljima, razvijanje samoodređenja, samozastupanje, osnaživanje.

Napredak i zanimljivosti

 • Veći dio korisnika prihvaća stan kao svoj dom,
 • Veći dio korisnika prihvaća razne aktivnosti u stanu,
 • Zadovoljni su i aktivni u izboru aktivnosti izvan stana ( izlasci i izleti )
 • Vidljiva je pozitivna promjena u općem raspoloženju nekih korisnika , izostaju izazovna ponašanja.
 • Raste razina vještina ( u socijalizaciji, komunikaciji s okolinom )
 • Održano je sedam sastanaka osobno usmjerenog planiranja ( MAPA, PUT )
 • Većina korisnika je tijekom prijepodneva uključena u radionice
 • Petero ih je zaposlenih ( rad u kuhinji, poslovi čišćenja, dostava, rad na porti), na Paunovcu i privatnoj tapetarskoj radnji
 • Dio korisnika samostalno odlazi javnim prijevozom na posao ili radionicu, ostali korisnici koriste javni gradski prijevoz uz pratnju ili organizirani prijevoz.
 • Korisnici se samostalno snalaze u naselju –odlaze u trgovinu, crkvu, kafić, igralište.
 • Uključenost u zajednicu – crkveni zbor, povezivanje sa susjedima iz Župe, o0dlazak na hodočašće, razmjena kontakata.
 • Trening JUDA u zajednici , Bowling, odlazak na plivanje na bazen Utrine.
 • Upoznavanje susjeda u zgradama, pozitivna iskustva.
 • Redoviti telefonski kontakti s obiteljima ( obostrani ), posjete roditelja, obitelji i prijatelja.
 • Odlazak u kino, na koncerte i sportske utakmice.
 • Pozitivne reakcije roditelja – roditelji sami iskazuju zadovoljstvo stanovanjem u zajednici, zadovoljni su pružanom uslugom i ovaj oblik stanovanja i skrbi preporučuju drugima.

 

Vremensko razdoblje rujan-listopad 2013.

 

Dugotrajna skrb

 • Procjena i utvrđivanje potreba za dugotrajnom skrbi korisnika Podružnice Orlovac i Podružnice Sloboštine 2

Instrumenti procjene dugotrajne skrbi

 • Indikatori potrebe za zdravstvenom njegom
 • Skala za procjenu aktivnosti svakodnevnog življenja ( IADSL)
 • Indikatori kvalitete dugotrajne skrbi starijih osoba ( priručnik )

Rezultati procjene i potreba

 • Sloboština 2 – ukupno 22 korisnika
 • Orlovac – ukupno 10 korisnika
 • Centar za rehabilitaciju Stančić – ukupno 10 korisnika ( projektni prijedlog )

 

Vrijeme  aktivnosti listopad / studeni 2013.

 

 

Stranice priredile članice Radne skupine pri Ministarstvu socijalne politike i mladih Blaženka Filić – Vulin, Ružica Stipčić i Ada Filipaj.