Postavke
Veličina fonta:
+
-
Kontrast:
+
-
Izgled:
+
-

Opći cilj: – DEINSTITUCIONALIZACIJA KORISNIKA I TRANSFORMACIJA CENTRA ZA REHABILITACIJU ZAGREB

 

Cilj 1 – SENZIBILIZACIJA I EDUKACIJA UPRAVLJČKOG TIJELA, ZAPOSLENIKA, RODITELJA I SKRBNIKA

Aktivnosti:

 • Upoznavanje s procesom rukovodstva Centra, Upravnog vijeća, Sindikata i roditelja
 • Formiranje radnih skupina – središnje stručne službe, skupine za pripremu korisnika, skupine za pripremu osoblja, za razvoj standarda kvalitete, edukacija zaposlenika

Vremensko razdoblje:

 • prosinac 2012. – veljača 2013. godine

 

Cilj 2 – OSNAŽIVANJE KORISNIKA I PRIPREMA ZA ŽIVOT U STAMBENOJ ZAJEDNICI

Aktivnosti:

 • Prijedlog, procjena i odabir korisnika, inicijalni intervju
 • Odlazak u zajednice UPI
 • Samozastupanje
 • Nabavka odjeće za izlazak iz Centra
 • Educiranje korisnika o vještinama svakodnevnog života

Vremensko razdoblje:

 •  siječanj 2013. – ožujak 2013. godine

 

Cilj 3 – PRIJEDLOG, PROCJENA I ODABIR OSOBLJA ZA RAD U ZAJEDNICI

Aktivnosti:

 • Edukacija osoblja za rad u stambenim zajednicama – UPI – COO Validus

Vremensko razdoblje:

 • siječanj 2013. – ožujak 2013. godine

 

Cilj 4 – IZMJEŠTANJE KORISNIKA IZ CENTRA ZA REHABILITACIJU ZAGREB U NOVOOSNOVANE STAMBENE ZAJEDNICE

Aktivnosti:

 • Pronalazak i unajmljivanje stanova ( 33 stana tijekom projektne aktivnosti )
 • Oprema stanova
 • Izmiještaj korisnika sukladno planiranoj dinamici

Vremensko razdoblje:

 • ožujak 2013. godine  –  pronalazak 11 stanova
 • Travanj / svibanj 2013. godine –  izmiještaj 44 korisnika
 • Prosinac 2013. godine  –  pronalazak 11 stanova
 • Siječanj / veljača 2014. godine  –  izlazak 44 korisnika
 • Ožujak / travanj 2014. godine  –  pronalazak 11 stanova
 • Svibanj / lipanj 2014. godine  –  izlazak 44 korisnika

 

Cilj 5 – PRAĆENJE I UNUTARNJA I VANJSKA EVALUACIJA RADA NOVIH SLUŽBI I PROVEDBE PROJEKTA

Vremensko razdoblje:

 • za vrijeme trajanja projekta, nakon godinu dana boravka u programu

 

Budžet projekta – 2013. godine  –  2016. godine

Institut Otvoreno društvo            =4.290.000, 00
MSPM                                          =42.674,112,32

Ukupno:                                     =46.964,112,32

 

Stranice priredile članice Radne skupine pri Ministarstvu socijalne politike i mladih Blaženka Filić – Vulin, Ružica Stipčić i Ada Filipaj.