Naziv projekta: “ Razvoj usluge Odmor od skrbi uz osnaživanje odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji ” (UP.02.2.2.06.0215)

 

Naziv korisnika: Centar za rehabilitaciju Zagreb

Projektni partner: Udruga Korablja

Kratak opis projekta:
Projekt ” Razvoj usluge Odmor od skrbi uz osnaživanje odraslih osoba s intelektualnim teško-ćama i njihovih obitelji ” omogućuje osnivanje mobilnog stručnog tima koji će pružiti izvaninstitucijske socijalne usluge za 15 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i omogućiti odmor od skrbi za 20 članova obitelji osoba s intelektualnim teškoćama. Projekt također uključuje jačanje kapaciteta stručnjaka Centra za rehabilitaciju Zagreb te partnerske udruge Korablja koji pružaju navedene usluge.

 

Cilj projekta: Ojačati mogućnosti za život u zajednici osnaživanjem odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji.

Rezultati projekta:

  1. 15 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama osnaženo kroz unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga u zajednici;
  2. Poboljšana kvaliteta života za 20 članova obitelji koje skrbe o ovisnom članu savjetodavnim radom i razvojem inovativne usluge Odmor od skrbi;
  3. Ojačani kapaciteti stručnjaka u pružanju nove usluge Odmor od skrbi.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.470.083,41 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 1.470.083,41 HRK (100%)
Razdoblje provedbe projekta: 19. lipnja 2020. do 19. lipnja 2022.

 

Za više informacija o projektu:
Centar za rehabilitaciju Zagreb
Orlovac 2, 10 000 Zagreb
Tel./Fax: 01/ 4673-255
Kontakt-osoba: Martina Pavić (martina.pavic.crz@gmail.com)

Za više informacija o EU fondovima:

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za rehabilitaciju Zagreb