U realizaciji projekta Centar za rehabilitaciju Zagreb – podružnica Sloboština I partner je s Društvom osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb.

Projekt financira Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Opći cilj projekta: razvoj kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici za razvoj sposobnosti i samostalnosti djece s motoričkim teškoćama sa svrhom ostvarivanja potpunog potencijala i socijalnog uključivanja.

Specifični ciljevi projekta:

  • 1. pružanje kvalitetne usluge podrške u kući za djecu s teškoćama u razvoju za ostvarivanje što veće samostalnosti u svakodnevnom životu kroz program rane intervencije i funkcionalnog treninga;
  • 2. osnaživanje i educiranje roditelja kako bi se facilitirao razvoj i osamostaljivanje djece u svakodnevnom životu;
  • 3. pružanje kvalitetnih aktivnosti slobodnog vremena u kojima će se poticati samostalnost, emocionalni razvoj i socijalna integracija djece s teškoćama;

Korisnici programa su djeca s motoričkim teškoćama uključena u programe osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe i psihosocijalne rehabilitacije Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, Centra za rehabilitaciju Zagreb – podružnice Sloboština te članovi Društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb.