U provođenju projekta Centar za rehabilitaciju Zagreb partner je s Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom grada Zagreba.

Projekt financira Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Cilj projekta: prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama kroz razne aktivnosti mobilnog tima podrške koji bi pružao razne usluge:

  • pomoć u održavanju kućanstva, korištenju javnog prijevoza, održavanju osobne higijene i sl.;
  • stručna pomoć u obiteljima osoba s IT;
  • dežurna služba za krizna stanja;
  • pružanje skrbi za osobe s IT u kraćim periodima dok članovi obitelji nisu u stanju pružiti im skrb, bilo u njihovom domu ili u urgentnom smještaju.

Kao partner u projektu Centar sudjeluje kroz uključivanje svojih stručnjaka te pružanje usluga savjetovanja i urgentnog smještaja u instituciji kad je to potrebno.