Postavke
Veličina fonta:
+
-
Kontrast:
+
-
Izgled:
+
-

Arhiva aktualnosti - objava

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – STRUČNI NADZOR GRAĐENJA U OKVIRU PROJEKTA “IMAM SVOJ DOM” (KK.08.1.3.04.0024)

13.05.2022

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1. Projektni zadatak

Prilog 2. Ponudbeni list

Prilog 3. Troskovnik

Pojasnjenje Poziva na dostavu ponuda

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru