Postavke
Veličina fonta:
+
-
Kontrast:
+
-
Izgled:
+
-

Arhiva aktualnosti - objava

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto radni terapeut – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme m/ž

15.03.2024

Na temelju objavljenog javnog natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web. stranicama Centra od dana 23.02.2023. godine,  pristigle  natječajne dokumentacije  i selekcijskog intervjua s kandidatima Povjerenstvo je odabralo na radno mjesto radnog terapeuta na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj, kandidata:

Valreio Herman, prvostupnik radne terapije, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

Danom objave ove obavijesti o izboru svi kandidati se smatraju obaviješteni o ishodu natječajnog postupka.

Svim kandidatima zahvaljujemo na iskazanoj želji za radom u Centru za rehabilitaciju Zagreb.