Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Podružnica Sloboština 2

Korisnici

U Podružnici Sloboština 2 pružaju se socijalne usluge odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i osobama s intelektualnim teškoćama uz dodatna oštećenja (mentalna, tjelesna, osjetilna i druga oštećenja zdravlja.)

 

Djelatnost


Djelatnost Sjedišta ostvaruje se pružanjem slijedećih socijalnih usluga i to:


1. usluga dugotrajnog smještaja

2. usluga privremenog smještaja

3. usluga poludnevnog boravka

4. usluga cjelodnevnog boravka

5. usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

6. usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

 

U planiranju i radu primjenjuje se osobno usmjereni pristup u kojem je osoba s intelektualnim teškoćama aktivan sudionik, a pružena podrška prilagođava se u skladu s potrebama i željama osobe.

Usluge se pružaju kroz slijedeće programe i programske aktivnosti:
• Radne aktivnosti i radna okupacija
• Računalna radionica
• Keramičarska radionica
• Kineziterapija
• Psihološka podrška
• Socijalni rad
• Samozastupanje
• Kulturne i sportsko-rekreacijske aktivnosti
• Organizirano provođenje slobodnog vremena
• Fizikalna terapija
• Jahanje
• Halo terapija
• Priprema korisnika za samostalno življenje ili organizirano stanovanje
• Prevencija institucionalizacije
• Suradnja s lokalnom zajednicom

Stanovanje (smještaj)

Kapacitet: 60 korisnika u dugotrajnom smještaju i 2 na privremenom smještaju.

Radionice (boravak i psihosocijalna podrška)

Kapacitet: 15 korisnika na cjelodnevnom (10 sati) i/ili 45 na poludnevnom (6 sati) boravku.

  • CR Zagreb
  • Podružnica Sloboština 2
  • Nikole Andriæa 3/1
  • HR-10020 ZAGREB
  • Tel.: 01/6608-744 centrala
  • Tel.: 01/6641-125 ambulanta
  • Tel.: 01/5588-950 ambulanta
  • Tel./Fax: 01/6673-990
  • e-mail: slobostina2@crzagreb.hr
Kontakt osobe:
Mladen Mužek, psiholog
predstojnik podružnice
Stjepen Tenšek, dipl. soc. rad.
socijalni radnik

Aktualnosti

14.3.2020.

KORONA VIRUS

naputci i preporuke u svrhu sprječavanja epidemije bolesti...

Opširnije »

Arhiva aktualnosti »