Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Rana intervencija


Uslugu rane intervencije moguće je ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.
 

Usluga rane intervencije može se pružati u obitelji djeteta/udomiteljskoj obitelji te kod pružatelja usluga (podružnica Sloboština), a može se priznati sveukupno u trajanju do pet sati tjedno. Korisnik kojemu se pruža rana intervencija ne može istodobno koristiti usluge psihosocijalne podrške.


Podružnica uslugu u obitelji pruža samo za korisnike koji su u nadležnosti Centra za socijalnu skrb grada Zagreba.

 

  • CR Zagreb
  • Podružnica Sloboština
  • Nikole Andrića 3
  • HR-10020 ZAGREB
  • Tel: 01/6640-166 centrala
  • Tel: 01/6159-539 ambulanta
  • Tel./Fax: 01/6640-167
  • e-mail: slobostina@crzagreb.hr
Kontakt osobe:
mr.sc. Teodora Not
predstojnica podružnice
Vlatka Antoljak, bacc. med. techn.
voditelj odjela njege i brige o zdravlju
Ada Filipaj, dipl. soc. rad.
socijalna radnica