Centar za rehabilitaciju Zagreb


 • English language

Psihosocijalna rehabilitacija za djecu s većim IT 

*Program edukacijske rehabilitacije  – individ. i u skupini provodi se kroz područja:

 • razvoja praktičnih vještina
 • spoznajno društvenih vještina
 • interesno kreativne aktivnosti (glazbene i likovne)
 • emocionalno socijalni razvoj
 • aktivnosti slobodnog vremena (slobodno organizirano vrijeme odnosi se slušanje glazbe i dječjih pjesama, priča, ples,  s primjerenim dječjim sadržajima, šetnju, kazalište, igru – u skupini i sportskoj dvorani, športske aktivnosti, pripreme za mala športska natjecanja, priredbe, nastupe, bazenu…).

 

U individualne programe i rehabilitacijske postupke djeca se uključuju obzirom na stupanj i vrstu teškoća i potrebnu podršku te prema interesu. Svako dijete uključeno je u  jednu ili više slobodnih aktivnosti

 • CR Zagreb
 • Podružnica Sloboština
 • Nikole Andrića 3
 • HR-10020 ZAGREB
 • Tel: 01/6640-166 centrala
 • Tel: 01/6159-539 ambulanta
 • Tel./Fax: 01/6640-167
 • e-mail: slobostina@crzagreb.hr
Kontakt osobe:
mr.sc. Teodora Not
predstojnica podružnice
Vlatka Antoljak, bacc. med. techn.
voditelj odjela njege i brige o zdravlju
Ada Filipaj, dipl. soc. rad.
socijalna radnica