Centar za rehabilitaciju Zagreb


 • English language

Predškolski odgoj i obrazovanje 


(djeca s umjerenim i težim IT životne dobi od 3 godine do određivanja primjerenog oblika školovanja djeteta s većim teškoćama u razvoju)
    
Program za djecu predškolske dobi provodi se kroz pet odgojno obrazovnih područja:

 • Razvoj rutina
 • Razvoj spoznaje
 • Razvoj motorike
 • Razvoj komunikacije
 • Razvoj emocionalnog i socijalnog ponašanja

Ove programske osnove imaju razvojni karakter, što znači da je svaki pojedini dio programa utemeljen prema zakonitostima razvoja djeteta u predškolskoj dobi.


Program se koristi kao osnova za izradu izvedbenog programa za djecu s IT i višestrukim oštećenjima (IT i motoričke teškoće.

U planiranju i programiranju metodski postupci prilagođeni su vrsti i stupnju djetetove teškoće.

Djeca iz programa predškolskog odgoja i naobrazbe nalaze se na poludnevnom ili cjelodnevnom boravku.

Program se izvodi temeljem «Osnove programa odgoja, naobrazbe i skrbi u radu s djecom predškolske dobi s mentalnom retardacijom», potvrđenog od strane Ministarstva prosvjete i športa Zagrebu 1997. god.

U izradi navedenog Programa pod vodstvom više savjetnice za predškolski odgoj prof. Dubravke Šubić, sudjelovali su i stručnjaci Centra Zagreb (prof. defektolozi Zvjezdana Bogdanović, Melita Bravo, Mario Dujmović, mr. sc. Nadica Jurišić, Ružica Stipčić i Mladen Mužek prof. psiholog). Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa izdalo je suglasnost za izvođenje ovog Programa.

 

 • CR Zagreb
 • Podružnica Sloboština
 • Nikole Andrića 3
 • HR-10020 ZAGREB
 • Tel: 01/6640-166 centrala
 • Tel: 01/6159-539 ambulanta
 • Tel./Fax: 01/6640-167
 • e-mail: slobostina@crzagreb.hr
Kontakt osobe:
mr.sc. Teodora Not
predstojnica podružnice
Vlatka Antoljak, bacc. med. techn.
voditelj odjela njege i brige o zdravlju
Ada Filipaj, dipl. soc. rad.
socijalna radnica