Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

Pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija) provodi se nakon prethodno pribavljenog mišljenja predškolske ili školske ustanove i pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge, a može se odrediti u trajanju do pet sati tjedno.

 

  • CR Zagreb
  • Podružnica Sloboština
  • Nikole Andrića 3
  • HR-10020 ZAGREB
  • Tel: 01/6640-166 centrala
  • Tel: 01/6159-539 ambulanta
  • Tel./Fax: 01/6640-167
  • e-mail: slobostina@crzagreb.hr
Kontakt osobe:
mr.sc. Teodora Not
predstojnica podružnice
Vlatka Antoljak, bacc. med. techn.
voditelj odjela njege i brige o zdravlju
Ada Filipaj, dipl. soc. rad.
socijalna radnica