Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Psihosocijalna podrška


Pruža se u obitelji/udomiteljskoj obitelji ili podružnici, na način da se ista pruža u obitelji djeteta ili udomiteljskoj obitelji do pet sati tjedno, a u podržnici do šest sati tjedno, ali ne više od dva sata dnevno.

Može se pružati individualno i u grupi, a  može se pružati uz nazočnost i sudjelovanje članova obitelji.

Dijete kojemu se pruža rana intervencija ne može istodobno koristiti usluge psihosocijalne podrške.
   

Podružnica uslugu u obitelji pruža samo za korisnike koji su u nadležnosti Centra za socijalnu skrb grada Zagreba ukoliko se podrška pruža u obitelji korisnika.

 

  • CR Zagreb
  • Podružnica Sloboština
  • Nikole Andrića 3
  • HR-10020 ZAGREB
  • Tel: 01/6640-166 centrala
  • Tel: 01/6159-539 ambulanta
  • Tel./Fax: 01/6640-167
  • e-mail: slobostina@crzagreb.hr
Kontakt osobe:
mr.sc. Teodora Not
predstojnica podružnice
Vlatka Antoljak, bacc. med. techn.
voditelj odjela njege i brige o zdravlju
Ada Filipaj, dipl. soc. rad.
socijalna radnica