Centar za rehabilitaciju Zagreb


 • English language

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje 


(djeca s umjerenim i težim IT životne dobi od 7 do  14 (17) godina
    

Odgojno obrazovni rad osnovnoškolskih skupina realizira se kroz područja kompetencija:

 • brige o sebi,
 • upoznavanja uže i šire okoline,
 • glazbene i likovne kreativnosti
 • radnog odgoja,
 • komunikacije, 
 • socio-emocionalnog razvoja,
 • tjelesno i zdravstvene kulture,
 • slobodne aktivnosti ( plesno glazbene, scenske, plivanja i ronjenja, športske, hortiterapijske aktivnosti, bajkaonica)

Sva djeca korisnici programa uključena su u neke od ponuđenih slobodnih aktivnosti.


Program se izvodi prema Nastavnom planu i programu odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju, Glasnik Ministarstva prosvjete i športa RH br 4., rujan 1996.) Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa početkom 2007. izdalo je dopusnicu podružnici za izvođenje školskog programa.

 

 • CR Zagreb
 • Podružnica Sloboština
 • Nikole Andrića 3
 • HR-10020 ZAGREB
 • Tel: 01/6640-166 centrala
 • Tel: 01/6159-539 ambulanta
 • Tel./Fax: 01/6640-167
 • e-mail: slobostina@crzagreb.hr
Kontakt osobe:
mr.sc. Teodora Not
predstojnica podružnice
Vlatka Antoljak, bacc. med. techn.
voditelj odjela njege i brige o zdravlju
Ada Filipaj, dipl. soc. rad.
socijalna radnica