Centar za rehabilitaciju Zagreb


 • English language

Logopedsko savjetovalište za roditelje djece korisnika programa  podružnice Sloboština


Logopedsko savjetovalište radi za roditelje djece koja su korisnici nekog od  programa podružnice

U okviru logopedske terapije neophodna je kontinuirana suradnja s roditeljima. U svrhu uspostavljanja komunikacije i poticanja govorno-jezičnog razvoja njihovog djeteta, provodi se savjetovanje kojem je cilj:

 • što veći obuhvat djece u programu podružnice u programu Logopedskog  savjetovališta
 • što ranije informiranje roditelja o govorno-jezičnom razvoju kod djeteta s intelektualnim (IT) i motoričkim teškoćama  (posebno važno za djecu do 3. godine života- rana intervencija)
 • osnaživanje i  savjetovanje roditelja za rad kod kuće kroz praktične vježbe

 

 

 

 • CR Zagreb
 • Podružnica Sloboština
 • Nikole Andrića 3
 • HR-10020 ZAGREB
 • Tel: 01/6640-166 centrala
 • Tel: 01/6159-539 ambulanta
 • Tel./Fax: 01/6640-167
 • e-mail: slobostina@crzagreb.hr
Kontakt osobe:
mr.sc. Teodora Not
predstojnica podružnice
Vlatka Antoljak, bacc. med. techn.
voditelj odjela njege i brige o zdravlju
Ada Filipaj, dipl. soc. rad.
socijalna radnica