Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Boravak

U okviru usluge boravka,  s time da poludnevni boravak  može trajati od četiri do šest sati dnevno, a cjelodnevni boravak može trajati od šest do 10 sati dnevno.

U tom se  vremenu osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije*, organiziranja slobodnog vremena, ovisno o utvrđenim potrebama djeteta.


Poludnevni  i cjelodnevni boravak može se priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

  • CR Zagreb
  • Podružnica Sloboština
  • Nikole Andrića 3
  • HR-10020 ZAGREB
  • Tel: 01/6640-166 centrala
  • Tel: 01/6159-539 ambulanta
  • Tel./Fax: 01/6640-167
  • e-mail: slobostina@crzagreb.hr
Kontakt osobe:
mr.sc. Teodora Not
predstojnica podružnice
Vlatka Antoljak, bacc. med. techn.
voditelj odjela njege i brige o zdravlju
Ada Filipaj, dipl. soc. rad.
socijalna radnica