Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Orlovac (sjedište)

Korisnici

U Sjedištu Centra pružaju se socijalne usluge odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i osobama s intelektualnim teškoćama uz dodatna oštećenja (mentalna, tjelesna, osjetilna i druga oštećenja zdravlja.)

 

Djelatnost


Djelatnost Sjedišta ostvaruje se pružanjem slijedećih socijalnih usluga i to:
1. usluga poludnevnog boravka
2. usluga cjelodnevnog boravka
3. usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
4. usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

U planiranju i radu primjenjuje se osobno usmjereni pristup u kojem je osoba s intelektualnim teškoćama aktivan sudionik, a pružena podrška prilagođava se u skladu s potrebama i željama osobe.

Usluge se pružaju kroz slijedeće programe i programske aktivnosti:
• Radne aktivnosti i radna okupacija
Radne aktivnosti uz podršku u lokalnoj zajednici
Glazboterapija
Likovne terapija
Kineziterapija
• Psihološka podrška
• Socijalni rad
• Samozastupanje
• Kulturne i sportsko-rekreacijske aktivnosti
• Organizirano provođenje slobodnog vremena
• Računalna radionica
• Hortikultura
• Volonterski program
• Prehrana
• Priprema korisnika za samostalno življenje ili organizirano stanovanje
• Prevencija institucionalizacije
• Suradnja s lokalnom zajednicom


Misija i vizija

Misija: Promicanje neovisnosti i autonomije korisnika te njihovo uključivanje u užu i širu lokalnu zajednicu uz poštivanje njihovih ljudskih, građanskih i socijalnih prava.


Vizija: Širenje djelatnosti uz razvijanje različitih oblika podrške i izvaninstitucionalnih modela skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici kroz partnerstvo između korisnika, obitelji, skrbnika i pružatelja usluga s naglaskom na osposobljavanju i podršci u održivom zapošljavanju.

 

 

 

 


  • CR Zagreb
  • Sjedište Orlovac
  • Orlovac 2
  • HR-10000 ZAGREB
  • Tel.: 01/4673-663 voditeljica dnevnog centra, Dijana Čurila
  • Tel.: 01/4673-256 odjel zapošljavanja, Ivančica Kancir
  • Tel.: 01/4673-257 socijalna radnica, Maja Rukavina
  • Tel./Fax: 01/4673-255 računovodstvo
Radno vrijeme dnevnog centra:
radnim danom od 7.00-19.00
Radno vrijeme računovodstva:
radnim danom od 7.00-15.00

Aktualnosti

20.11.2019.

Drugi poziv na Simpozij

„Integrirane usluge kroz međusektorsku suradnju“

Opširnije »
20.3.2019.

Izložba radova

sudionika prve Inkluzivne likovne kolonije....

Opširnije »

Arhiva aktualnosti »