Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Dislocirana jedinica - Sesvete

Proizvodi radionice Sesvete

U radionicu Sesvete je uključeno 14 korisnika, 9 dečki i 5 cura. Samostalno ili u pratnji dolaze od 7 i 30 i ostaju do 15 i 30.

Psihosocijalnu rehabilitaciju i radne aktivnosti sa korisnicima provode prof. defektolog, dipl. radni terapeut i radni instruktor.
U toku radnog tjedna korisnici dva puta odlaze na tjelesni u dvoranu Sesvetski kraljevec pod stručnim vodstvom kineziterapeuta.

U sklopu programa na dnevnoj bazi se provode aktivnosti svakodnevnog življenja, kreativne aktivnosti i psihosocijalna rehabilitacija( individualni i grupni razgovori, samozastupanje….) sa ciljem osobnog osnaživanja i postizanja što većeg stupnja samostalnosti.


Kako nam je integracija vrlo bitna, kontinuirano surađujemo sa užom i širom lokalnom zajednicom i raznim udrugama ( knjižnica Sesvete i Dubrava, Udruga Glagoljaška mladež, DVD Sesvete itd….).


Odlazimo na razna događanja i manifestacije u gradu Zagrebu te obilježavamo sve važne datume i događaje tijekom godine.
Nakon ovih općih i ozbiljnih informacija o nama, šaljemo vam i onu najbitniju poruku:
SMIJEH, SREĆA I ZADOVOLJSTVO STANUJU U NAŠOJ MALOJ ZAJEDNICI…………

  • CR Zagreb
  • Dislocirana jedinica - Sesvete
  • Varaždinska 34
  • HR-10000 ZAGREB
  • Tel.: 01/2013 161

Kontakt osobe:

  • Anita Jurgan, prof. defektolog
  • Violeta Banić, bacc. radne terapije

Aktualnosti

14.3.2020.

KORONA VIRUS

naputci i preporuke u svrhu sprječavanja epidemije bolesti...

Opširnije »

Arhiva aktualnosti »