Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Dislocirana jedinica Ilica

Korisnici

U Dislociranoj jedinici Ilica pružaju se socijalne usluge odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i osobama s intelektualnim teškoćama uz dodatna oštećenja (mentalna, tjelesna, osjetilna i druga oštećenja zdravlja.)

Djelatnost


Djelatnost Dislocirane jedinice Ilica ostvaruje se pružanjem slijedećih socijalnih usluga i to:


1. usluga poludnevnog boravka
2. usluga cjelodnevnog boravka
3. usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
4. usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

Usluge se pružaju kroz slijedeće programe i programske aktivnosti:
• Radne aktivnosti i radna okupacija
• Radne aktivnosti uz podršku u lokalnoj zajednici
• Glazboterapija
• Likovne terapija
• Kineziterapija
• Psihološka podrška
• Socijalni rad
• Samozastupanje
• Kulturne i sportsko-rekreacijske aktivnosti
• Organizirano provođenje slobodnog vremena
• Prehrana
• Priprema korisnika za samostalno življenje ili organizirano stanovanje
• Prevencija institucionalizacije
• Suradnja s lokalnom zajednicom

Područne radionice za radne aktivnosti i psihosocijalnu rehabilitaciju:

Bologna
Bolnička 3/1, Zagreb, tel.: 098/
Ilica 83
Ilica 83, Zagreb, tel.: 01/3772-530
Zaprešić
Ulica bana Josipa Jelačića 77A, tel.: 01/3312-010
Sesvete
Varaždinska 34, Sesvete; tel: 01 / 2013 161
Hrgovići
Hrgovići 59, Zagreb; tel:
Sesvetski Kraljevec
Školska 1, Sesvetski Kraljevec; mob: 091 / 1640 150
Stenjevec
Samoborska 63, Zagreb, mob. 091/ 164 0149
 
 

  • CR Zagreb
  • Podružnica Ilica
Kontakt osobe:
Ileana Farac, prof.def.
predstojnica
tel.: 01/3772 530, 091 1640 146, (Ilica 83)
Vlatka Habek, dipl.soc.rad.
socijalna radnica
tel.: 01/3772 530, 091 1640 152, (Ilica 83)

Aktualnosti

14.3.2020.

KORONA VIRUS

naputci i preporuke u svrhu sprječavanja epidemije bolesti...

Opširnije »

Arhiva aktualnosti »