Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Centar za rehabilitaciju Zagreb uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama.


Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Centru za rehabilitaciju Zagreb.

Pisani zahtjev podnosi se:

  • putem pošte na adresu:  
       Centar za rehabilitaciju Zagreb
       Orlovac 2, 10000 Zagreb
  • putem telefaxa na broj:  01/6640-167
  • putem elektroničke pošte na adresu:  info@crzagreb.hr  
  • putem web-obrasca na internetu.

Službenik za zaštitu osobnih podataka u Centru za rehabilitaciju Zagreb je Denis Paić, dipl. soc./cro.

Sve upite možete slati na e-mail: info@crzagreb.hr ili mob 091 1640 174 radnim danom u vremenu od 07:00 – 14:30.

Usmeni zahtjev zaprima službenik za informiranje Centra za rehabilitaciju Zagreb na broj telefona 01/4673 256.

Za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji mjerodavan je službenik za informiranje Denis Paić, dipl. soc./cro.

Korisniku kome je omogućen pristup informaciji naplaćuje se naknada sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade.

 

Etičko povjerenstvo Centra za rehabilitaciju Zagreb utvrđuje kršenje odredbi Etičkog kodeksa Centra.

Postupak se pokreće na inicijativu Povjerenstva ili na inicijativu stručnih i drugih radnika, korisnika, roditelja odnosno skrbnika i osoba koje smatraju da su prekršene odredbe Kodeksa.

Prijave se dostavljaju pisanim putem na adresu: Centar za rehabilitaciju Zagreb, Orlovac 2, s naznakom "Za Etičko povjerenstvo – ne otvarati", 10000 Zagreb

 

Dokumenti

Statut Centra za rehabilitaciju Zagreb

Pročišćeni tekst Statuta Centra za rehabilitaciju Zagreb

Etički kodeks Centra za rehabilitaciju Zagreb

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Katalog informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

 

Obrasci

Obrazac 1 - Upisnik

Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba protiv rješenja ponovne uporaba informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacija

Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave pristup informacijama

 

Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu