Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Aktualnost

31.1.2020.

Izabrani kandidat za radno mjesto

Obavještavamo da je u natječaju za radno mjesto za edukacijskog rehabilitatora, objavljenom 13. siječnja 2020., u izboru četiri prijavljena kandidata izabrana
Andrea Mataković.