Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Aktualnost

3.5.2019.

Dalmalino u Sloboštini

DALMALINO
Zabavno edukativni projekt za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

Priložene fotografije:
11
2.JPG2.JPG
3.JPG3.JPG
4.JPG4.JPG
5.JPG5.JPG
6.JPG6.JPG
7.JPG7.JPG
8.JPG8.JPG
9.JPG9.JPG
9a.JPG9a.JPG
9b.JPG9b.JPG
9c.JPG9c.JPG
9d9d
Priloženi dokumenti: