Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Aktualnost

15.4.2010.

Obavijest!

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da ravnateljica ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20 , stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Centar za rehabilitaciju Zagreb kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.