Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Aktualnost

15.6.2018.

Natječaj za radno mjesto

ASISTENT / ICA U ORGANIZIRANOM STANOVANJU
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Centar za rehabilitaciju Zagreb
Rok za prijavu: 23.6.2018.

LINK HZZ


„Kandidat koji se u prijavi za natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN 121/17, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženim uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. citiranog Zakona, a koji su objavljeni na web. stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: LINK

Priložene fotografije:
asistent.JPGasistent.JPG
Priloženi dokumenti: