Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Aktualnost

11.6.2018.

Natječaj za radno mjesto

Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Centar za rehabilitaciju Zagreb
Rok za prijavu: 19.6.2018.

„Kandidat koji se u prijavi za natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN 121/17, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženim uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. citiranog Zakona, a koji su objavljeni na web. stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: LINK

Priložene fotografije:
njegovateljica.JPGnjegovateljica.JPG
Priloženi dokumenti: