Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Aktualnost

24.10.2017.

Sjednica Upravnog vijeća


Ovim putem sazivam sjednicu Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Zagreb, za ponedjeljak, 30.10.2017. god. s početkom u 15,00 sati, u sjedištu Centra na adresi Orlovac 2.Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:


1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

2. Izvještaj godišnjeg plana i programa za 2016/2017 godinu za podružnicu Sloboština

3. Program rada za podružnicu Sloboština za 2017/2018 godinu

4. Javni natječaj za ravnatelja – otvaranje pristiglih zamolbi


S poštovanjem,

doc. dr. sc. Ante Bilić Prcić

Predsjednik UV-a