Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Aktualnost

30.5.2017.

ATAAC 2017

ATAAC 2017 – Konferencija o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji

Konferencija se održava od 13. do 15. rujna 2017. u hotelu Westin Zagreb. Doći će 32 predavača iz 9 zemalja - stručnjaci i korisnici asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije. Web stranica konferencije je: www.ataac.eu/hr

Svojom tematikom namjenjena je svima koji rade s djecom s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom: logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, radnim terapeutima, nastavnicima i svima onima koji žele doznati više o asistivnoj tehnologiji.

Svaki od tri dana ima specifičan fokus:
1. dan - Djeca s teškoćama u razvoju: obitelj, vrtić i škola
2. dan - Rana intervencija, rehabilitacija, bolnice, centri za odgoj i obrazovanje
3. dan - Asistivna tehnologija za samostalan život, rad i učenje

Neke od tema predavanja su:
• Procjena i priprema djeteta s višestrukim teškoćama za školu
• Asistivna tehnologija u školama
• Asistivna tehnologija za pristup računalu
• Komunikatori za osobe koje ne mogu govoriti

Bit će to najveća konferencija u regiji ove vrste. Na jednom mjestu moći ćete čuti vrhunske stručnjake koji rade s djecom s teškoćama, a koji dolaze iz Amerike, Engleske, Njemačke, Švedske...

Predavanja stranih predavača bit će simultano prevođena s engleskog na hrvatski jezik.

Za vrijeme konferencije moći će se vidjeti i isprobati različita pomagala za osobe s invaliditetom, od asistivne tehnologije za pristup računalu do različitih vrsta komunikatora.

Prijavu je potrebno izvršiti na ovoj web stranici:
www.bit.ly/ATAAC-2017-registracija

Priložene fotografije:
Priloženi dokumenti: