Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Aktualnost

17.10.2016.

Sjednica Upravnog vijeća

Temeljem čl. 10. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Zagreb, sazivam sjednicu za dan 18. listopada 2016. godine (utorak) u 16,00 sati u prostorijama Centra, Andrićeva 3, Zagreb, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika Upravnog vijeća sa 1. sjednice
2. Suglasnost za imenovanje Ileane Farac predstojnicom podružnice Ilica, Ilica 83
3. Suglasnost za imenovanje Dijane Ćurila predstojnicom podružnice Paunovac, Paunovac 7
4. Izmjena etičkog kodeksa
5. Izvještaj godišnjeg plana i programa za 2015/2016 za podružnicu Sloboština 1
6. Program rada za podružnicu Sloboština 1 za 2016/2017
7. Razno


Predsjednik upravnog vijeća CRZ:

doc.dr.sc. Ante Bilić Prcić