Centar za rehabilitaciju Zagreb


  • English language

Centar za rehabilitaciju Zagreb

"Različiti po sposobnostima -
jednaki po pravima"

 

Centar za rehabilitaciju Zagreb ustanova je u djelatnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Rad Centra organiziran je u sjedištu, u dvije podružnice i dvije dislocirane jedinice.

Orlovac (sjedište)
Orlovac 2, tel.: 01/4673-255
Sloboština
Nikole Andrića 3, tel.: 01/6640-166
Sloboština 2
Nikole Andrića 3/1, tel.: 01/6608-744
Dislocirana jedinica Ilica
Ilica 83, Zagreb, tel. 01/3772-530
Dislocirana jedinica organizirano stanovanje
Ciginovačka 25, Zagreb, tel. 01/6640-166

 

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci s intelektualnim teškoćama i djeci s intelektualnim i pridruženim teškoćama u razvoju i to:


1. usluga poludnevnog boravka
2. usluga cjelodnevnog boravka
3. usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
4. usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
5. usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
6. usluga rane intervencije
7. usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija).

 

Centar pored socijalnih usluga obavlja i djelatnost odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja prema programima i pedagoškim standardima koje propisuje ministarstvo nadležno za poslove odgoja i obrazovanja.

 

Centar pruža socijalne usluge odraslim osobama s intelektualnim teškoćama te osobama s intelektualnim teškoćama uz dodatna oštećenja (mentalna, tjelesna, osjetilna i druga oštećenja zdravlja) i to:


1. usluga smještaja (dugotrajni i privremeni)
2. usluga poludnevnog boravka
3. usluga cjelodnevnog boravka
4. usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
5. usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku
6. usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku
7. usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
8. usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
9. usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

Centar obavlja i druge poslove kao što su: izrada didaktičkih igračaka, izrada ukrasnih i primjenjivih predmeta, uzgoj začinskog bilja i povrća, prodaja istih te zapošljavanje uz podršku, kao dio programa psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti i osposobljavanja korisnika.

 

Ružica Stipčić, prof. def.
ravnateljica
  • CR Zagreb
  • Sjedište:
  • Orlovac 2
  • HR-10020 ZAGREB
  • Tel.: 01/4673-256
  • Tel.: 01/4673-663
  • Tel./Fax: 01/4673-255

Aktualnosti

28.7.2020.

Izabrani kandidat

Za radno mjesto radnog terapeuta

Opširnije »
13.7.2020.

Natječaj za radna mjesta

RADNI-A TERAPEUT-KINJA,

Opširnije »

Arhiva aktualnosti »